Xov xwm

Lub Rooj Sib Tham Ntawm Amazon Txiav Txim, Xav Kom Rov Qab Raws Li Kev Ua Lag LuamPeb xaiv 7 yam muag ntawm amazon, qee yam khoom tawm ntawm Tshuag (rattan rooj zaum khawm) b

li ob yam khoom ua tsis zoo (6 rooj zaum rooj thiab 8 teeb rooj noj mov)

Yuav kom ua tau raws li kev lag luam, peb muaj ib lub rooj sib tham tam sim no kom rov hloov cov lus txib tom ntej. @}1RU94QDO4A%APG{T0)Z70.jpg