Xov xwm

PEB KHOOM UAS YUAV TAU TXHUA SIJ HAWM TOM QAB 2018Suav lub xyoo tshiab tuaj sai sai, peb cov khoom txhuas lub sij hawm twb mus txog rau xyoo 2018.

Yog hais tias cov neeg muas zaub xav tau khoom ntau dua, thov tso lus ASAP